top of page
DSC_0347.JPG

Trädgårdsdesign

Vilken form och struktur passar trädgården bäst med tanke på platsens förutsättningar och dina önskningar? Vilka funktioner behöver du?

En av nycklarna till en lyckad formgivning av en trädgård är att kunna läsa av landskapet i och runt trädgården. På så vis kan vi ta reda på vilka lösningar som kommer fungera och vara hållbara under lång tid framöver.
Vi behöver också veta vilka behov och önskemål som du har.
När vi slår ihop dessa, kan vi planera trädgården och anpassa materialvalet.

När vi planerar en trädgård kan vi också integrera naturliga kretslopp utan att de stör ögat. På så vis kan vi utnyttja regnvatten istället för rent kommunalvatten. Vi kan skapa den bästa jordförbättringen, som inte finns i handeln, och samtidigt öka biologisk mångfald.

Upplägg och priser

TRÄDGÅRDSDESIGN - GRUND/IDÈSKISS
En idéskiss ger en övergripande form och struktur på trädgården. 
Vi träffas och går igenom era önskemål och behov. Vi tittar på vad som finns i trädgården och vad vi kan använda oss av, hur förutsättningarna och befintliga formen fungerar. Därefter skapar vi en skiss som ger en övergripande utformning av trädgårdens form och funktioner. Vi ger förslag på vissa materialval och karaktärsväxter eller enligt beställning.
Denna skiss behöver mer detaljerade växt-, och materialval och en markplaneringsplan för att anläggas.

Detta ingår:
- Initialt hembesök
: genomgång av trädgården och era önskemål
- Idéskiss: trädgårdens grundform såsom hårdgjorda ytor, häckar, rabatter och träd, trädäck.Pris: från 8000 kr, beroende på tomtstorlek

 

TRÄDGÅRDSDESIGN - HELHET
Detta paket innefattar det som behövs för att kunna se din nya trädgård framför dig men också uppgifter om anläggningsskedet för att förverkliga den.Detta ingår:
- Initialt hembesök
: genomgång av trädgården och era önskemål
- Bildkollage: förmedlar stämning och känsla från designen med beskrivande text
- Illustrationsplan: en skalenlig färglagd ritning med syfte att förmedla känsla och uttryck ihop med former och övergripande funktioner
- Markplaneringsplan: en teknisk ritning i svartvitt med information inför anläggning
- Planteringsplan: komposition av växtytor
- Växtlistor
- Presentation av färdigt förslag hos erPris: från 14 000 kr, beroende på tomtstorlek

Tillägg:
Anläggningsplan: tekniska beskrivningar för anläggningens olika moment

bottom of page