top of page

Trädgårdsanläggning

Vad behövs för att din trädgård ska ge den känsla eller funktion du önskar?
Är det en mer välfungerande gångväg eller en praktfull rabatt som även insekterna gillar?

Vi skapar trädgårdar som är vackra för både människor och natur. Med växter, sten och trä kan vi forma en livlig men ordnad och praktisk trädgård som kan bidra till glädje och mening.

Vi anlägger exempelvis

  • växtytor: ofta med flera funktioner; ätliga, vackra, insektsvänliga

  • stenläggningar: gångstigar, uppfarter, trappor mm

  • träkonstruktioner: trappor, trädäck, odlingslådor, pergola
     

För att en anläggning ska uppnå bästa resultat behöver växtmaterialet anpassas och komponeras efter platsens förutsättningar.
De hårdgjorda ytorna behöver läggas i helt jämna och korrekt dimensionerade lager av undermaterial för att undvika sättningar och rörelser från vatten och kyla.
Fråga, så berättar vi gärna mer.

bottom of page