Vi är trädgårdsmästare med starka visioner kring hållbarhet och miljö. Vi utför alla former av trädgårdstjänster samt mustning av äpplen.

Vi sköter och utvecklar utomhusmiljöer som är vackra, trivsamma och användbara. Det kan handla om allt från att designa och plantera en rabatt, till att klippa gräset i en villaträdgård, till helårsskötsel av grönytorna i en bostadsrättsförening. Vi tycker om att göra anläggningar som människor trivs i och många av de trädgårdar vi arbetar i har vi skött om under flera år.

Vi har trädgårdsutbildning och kunskap inom bl.a. beskärning, design, trädgårdsskötsel och växtval. Genom våra goda kontakter med andra kunniga yrkesmänniskor inom t.ex. stenanläggning och markarbeten, kan vi erbjuda väl fungerande helhetslösningar. Vi är engagerade, noga med god kommunikation, och vi är stolta över vårt arbete.

För oss är det viktigt att vi utför vårt arbete med minsta möjliga utsläpp av fossila bränslen. Därför har vi elcyklar med lastmöjligheter som transportmedel och bil när vi behöver. De flesta av våra maskiner är batteridrivna.

Under 2018 startar vi ett mobilt musteri. Vi kör ut musteriet med elcykel och gör must på äpplena som finns i din trädgård. Ett fantastiskt sätt att ta tillvara på fruktträdens rikedomar.

Vi är godkända för F-Skatt.