beskärning

 
IMG_20170925_091938.jpg
 


Trädgårdens buskar och träd blir vackrare och friskare med kunnig beskärning. 

Vi beskär varsamt, utifrån växtens karaktär och behov, och med kundens bästa för ögonen. Allt från försiktig beskärning av ömtåliga buskar, till fruktträdsbeskärning, förnyelse av gamla buskar i bostadsområden och beskärning av rosor.

 

Vackra fruktträd hör trädgården till.

När vi beskär fruktträd handlar det både om att vårda träden och att få vackra och hälsosamma träd med fin frukt.

  • Fruktträd behöver hållas luftiga för att kunna torka upp. Annars trivs svampsjukdomar som skorv och kräfta.
  • För att få stor och god frukt behöver det hållas lagom glest i grenverket, så att frukten kan utvecklas väl och solen kan nå så stor del av frukten som möjligt.
  • Gamla fruktträd är ett kulturarv. Men för att de ska kunna fortsätta att finnas och besökare ska vara säkra behövs de ibland avlastas en del av den tyngd de bär på. Ibland behöver de bara rensas upp för att få lite fart igen.
  • Vi klipper inte bort alla årsskott, utan gallrar bland dem och väljer ut skott som kan bli fina grenar.
  • Stympade eller vanskötta fruktträd restaurerar vi etappvis. Att ta allt på en gång ger bara nya problem. Det är alltid bättre att dela upp arbetet över några år.
  • Unga träd måste uppbyggnadsbeskäras från plantering för att förhindra att behöva göra stora ingrepp i framtiden för att dom vuxit sig för stora. Det är lätt för oss att se vilka grenar som ska bort och vilka som kan satsas på i tidiga skeden.

Vi har utbildning och Grönt kort, en certifiering i fruktträdsbeskärning från Riksförbundet Svensk Trädgård.