Anläggning

 

Lindens Trädgårdar anlägger allt från små rabatter till hela trädgårdar.

Vi skapar vackra och användbara miljöer där både människor och natur trivs i. Noggrannheten finns med i alla steg av anläggningsprocessen för att ge bästa förutsättning för platsen att utvecklas och bli vackrare med åren.

Vi har kontakt med duktiga stensättare, grävmaskinister och kranbilsförare, kan vi erbjuda väl fungerande helhetslösningar.

När vi planterar buskar och träd använder vi oss av ett preparat som heter RootGrow. Den innehåller en blandning av olika mycorrhiza svampsporer som många växters rötter kopplar upp sig till för upptag av näring och vatten. Att tillsätta det vid plantering ger ett försprång och underlättar för växter att etablera sig på bästa sätt.